PTE

Pályázatok

A Tudásközpont szakmai feladatainak végrehajtása során a Kaposvári Egyetem alább felsorolt, főbb projektjeiben vállalt szerepet:

 

Alintézkedés / Település
Pályázó neve / Projekt megnevezése:

Megítélt támogatás (HUF):

 

TÁMOP 4.2.3-08/1 Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja
Kaposvár
Kaposvári Egyetem
A Kaposvári egyetem tudásbázisának innovatív hasznosítása a kutatói bázis utánpótlása, valamint a hazai mezőgazdaság és élelmiszeripar fejlesztése érdekében

85 000 000

 

TÁMOP 4.1.1-08/1 Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban
Kaposvár
Kaposvári Egyetem
Diplomás pályakövetési és vezetői információs rendszerek, továbbá a kapcsolódó ALUMNI és egyéb komplex hallgatói humán szolgáltatások rendszereinek kialakítása, fejlesztése a Kaposvári Egyetemen

90 000 000

 

TÁMOP 4.1.2-08/1/A Tananyagfejlesztés és tartalomfejlesztés különös tekintettel a matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai (MTMI) képzésekre
Kaposvár
Kaposvári Egyetem
Az Állattenyésztő mérnöki alap- és mesterszak, valamint a Takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki mesterszak főbb szakspecifikus törzstárgyainak tananyag fejlesztése illetve kidolgozása, különös tekintettel az új típusú, lineáris képzési szerke

69 726 221

 

TÁMOP 3.2.4-09/1 "Tudásdepó-Expressz"- A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében
Kaposvár
Kaposvári Egyetem
A Kaposvári Egyetem Egyetemi Könyvtár nem formális és informális képzési szerepének erősítése, online szolgáltatások kialakítása és bővítése

26 722 694

 

TÁMOP 4.2.2/B-10/1 Tudományos képzés műhelyeinek támogatása
Kaposvár
Kaposvári Egyetem
A Kaposvári Egyetem tudományos képzési tevékenységeinek és szakmai műhelyeinek fejlesztése

147 500 000

TIOP 1.1.1-07/1 A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése

Kaposvári Egyetem
"Intelligens iskola" megvalósulása a Kaposvári Egyetem Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumában

31 829 740

utoljára frissítve: 2012. január 03. 14:47:35